ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.67 trang 45 SBT Hình học 10

Giải bài 1.67 tr 45 SBT Hình học 10

Cho ba lực \(\overrightarrow {{F_1}}  = \overrightarrow {MA} ,\overrightarrow {{F_2}}  = \overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow {MC} \) cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của \(\overrightarrow {{F_1}}\) và \(\overrightarrow {{F_2}}\) đều là 100 N và góc AMB = 60ο.

    a) Đặt \(\overrightarrow {ME}  = \overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} \). Tính độ dài của đoạn ME

    b) Tìm cường độ và hướng của lực \(\overrightarrow {{F_3}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

a) Vật đứng yên là do \(\overrightarrow {{F_1}}  + {\overrightarrow F _2} + \overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow 0 \)

Vẽ hình thoi MAEB ta có: \(\overrightarrow {{F_1}}  + {\overrightarrow F _2} = \overrightarrow {ME} \)

Tam giác MAB là tam giác đều có đường cao \(MH = \frac{{100\sqrt 3 }}{2}\)

Suy ra \(ME = 100\sqrt 3 \)

b) Lực \(\overrightarrow {{F_4}}=\overrightarrow {ME}\) có cường độ là \(100\sqrt 3 \)

Ta có \(\overrightarrow {{F_4}}  + {\overrightarrow F _3} = \overrightarrow 0 \), do đó  \(\overrightarrow {{F_3}}\) là vec tơ đối của \(\overrightarrow {{F_4}}\). Như vậy \(\overrightarrow {{F_3}}\) có cường độ là \(100\sqrt 3 \) và ngược hướng với vec tơ \(\overrightarrow {ME} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.67 trang 45 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trung Thành
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 3 (SBT trang 48)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, các mệnh đề sau đúng hay sai ?

  a) Vectơ \(\overrightarrow{a}=\left(-2;0\right)\) và vectơ \(\overrightarrow{e_1}\) ngược hướng

  b) Hai vectơ \(\overrightarrow{a}=\left(2;1\right)\) và \(\overrightarrow{b}=\left(-2;1\right)\) là hai vectơ đối nhau

  c) Hai vectơ \(\overrightarrow{a}=\left(4;3\right)\) và \(\overrightarrow{b}=\left(3;4\right)\) là hai vectơ đối nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  sap sua
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 2 (SBT trang 48)

  Trong mặt phẳng tọa độ \(\left(O;\overrightarrow{e_1};\overrightarrow{e_2}\right)\). Tìm tọa độ của các vectơ sau :

  a) \(\overrightarrow{a}=2\overrightarrow{e_1}+3\overrightarrow{e_2}\)

  b) \(\overrightarrow{b}=5\overrightarrow{e_1}-\overrightarrow{e_2}\)

  c) \(\overrightarrow{m}=-4\overrightarrow{e_2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1