ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.78 trang 46 SBT Hình học 10

Giải bài 1.78 tr 46 SBT Hình học 10

Nếu \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) là các vectơ khác \(\overrightarrow 0 \) và \(\overrightarrow a \) là đối vectơ đối của \(\overrightarrow b \) thì chúng

    A. cùng phương.          B. cùng độ dài.

    C. ngược hướng.          D. có chung điểm đầu

Hãy chọn khẳng định sai.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì hai vectơ đối nhau khi và chỉ khi cùng độ dài và ngược hướng.

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.78 trang 46 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1