RANDOM
VIDEO

Bài tập 16 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 16 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì đẳng thức nào dưới đây đúng ?

(A) \(\overrightarrow {AG}  = \frac{{\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} }}{2}\)                              

(B) \(\overrightarrow {AG}  = \frac{{\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} }}{3}\)

(C) \(\overrightarrow {AG}  = \frac{{3\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right)}}{2}\)                                 

(D) \(\overrightarrow {AG}  = \frac{{2\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right)}}{3}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 

Gọi M là trung điểm BC.

Ta có 

\(\begin{array}{l}

\overrightarrow {AG}  = \frac{2}{3}\overrightarrow {AM}  = \frac{2}{3}\left( {\frac{{\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} }}{2}} \right)\\

 = \frac{{\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} }}{3}

\end{array}\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 37 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Quân Trịnh

  Cho A(2;3), B(-1;-1), C(6;0)

  a) Tìm tọa độ các vectơ AB, AC. Từ đó chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng
  b) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC
  c) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành
  d) Tìm tọa độ điểm E thỏa các vectơ OE + 3EB - 3EA = vectơ 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hoa

  Cho tam giác ABC biết AB=3,BC=4,AC=6 , I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .Gọi x,y,z là các số thực dương thỏa mãn x.IA+y.IB+z.IC=0.Tính 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)