ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.68 trang 45 SBT Hình học 10

Giải bài 1.68 tr 45 SBT Hình học 10

Cho tứ giác ABCD.Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA.

Chứng minh rằng:

a) \(\overrightarrow {MN}  = \overrightarrow {QP} \)

b) \(\overrightarrow {MP}  = \overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {MQ} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

a) Ta có 

\(\left. \begin{array}{l}
\overrightarrow {MN}  = \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {BN}  = \frac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC} } \right) = \frac{1}{2}\overrightarrow {AC} \\
\overrightarrow {QP}  = \overrightarrow {QD}  + \overrightarrow {DP}  = \frac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {DC} } \right) = \frac{1}{2}\overrightarrow {AC} 
\end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow {MN}  = \overrightarrow {QP} \)
b) Tứ giác MNPQ có : \(\left\{ \begin{array}{l}
MN//QP\\
MN = QP
\end{array} \right.\)

Suy ra MNPQ là hình bình hành.

Suy ra \(\overrightarrow {MP}  = \overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {MQ} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.68 trang 45 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hà trang
  Đề kiểm tra số 2 - Câu 1 (SBT trang 49)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm \(M\left(4;3\right)\). Tìm tọa độ của các điểm A, B, C trong các trường hợp sau :

  a) A đối xứng với M qua trục Ox

  b) A đối xứng với M qua trục Oy

  c) C đối xứng với M qua gốc O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phạm Hoàng Thị Trà Giang
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 4 (SBT trang 49)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD có \(A\left(1;-2\right);B\left(3;2\right);C\left(-4;1\right)\). Tìm tọa độ đỉnh D ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1