ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.81 trang 47 SBT Hình học 10

Giải bài 1.81 tr 47 SBT Hình học 10

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \)

B. \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {DB} \)

C. \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {DB} \)

D. \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {CB} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì \(\overrightarrow {AO} \) và \(\overrightarrow {BO} \) không cùng phương.

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.81 trang 47 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ánh Ngọc

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
 •  
   
  Huyen Duong
  Giúp mình câu tô đỏ với

  Theo dõi (1) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1