ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.66 trang 45 SBT Hình học 10

Giải bài 1.66 tr 45 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng:

\(\overrightarrow {RJ}  + \overrightarrow {IQ}  + \overrightarrow {PS}  = \overrightarrow 0 \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {RJ}  + \overrightarrow {IQ}  + \overrightarrow {PS}  = \overrightarrow {RA}  + \overrightarrow {AJ}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {BQ}  + \overrightarrow {PC}  + \overrightarrow {CS} \\
 = \left( {\overrightarrow {RA}  + \overrightarrow {CS} } \right) + \left( {\overrightarrow {AJ}  + \overrightarrow {IB} } \right) + \left( {\overrightarrow {BQ}  + \overrightarrow {PC} } \right) = \overrightarrow 0 
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.66 trang 45 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lưu Thanh Giác

  Các điểm M(2; 3), N(0; -4), P(-1; 6) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ đỉnh A là:

  A.(1; 5)     B.(-3; -1)     C.(-2; -7)     D.(1; -10)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lưu Thanh Giác

  Cho vecto a=(6; 5), vecto b=(3; -2), vecto c=(1; -2). Tìm m để vecto a+m.vecto b để cùng phương với vecto c.

  A.17:4     B.-27:4     C.-17:4     D.27:4

  Giải cụ thể giùm mình nhé.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1