ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22 trang 38 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 22 trang 38 SGK Hình học 10 NC

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với trọng tâm G. Biết rằng A(−1;4), B(2;5), G(0;7). Hỏi tọa đô đỉnh C là cặp số nào ?

(A) (2;12)

(B) (−1;12)

(C) (3;1)

(D) (1;12)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{x_G} = \frac{1}{3}\left( {{x_A} + {x_B} + {x_C}} \right)\\
{y_G} = \frac{1}{3}\left( {{y_A} + {y_B} + {y_C}} \right)
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
0 = \frac{1}{3}\left( { - 1 + 2 + {x_C}} \right)\\
7 = \frac{1}{3}\left( {4 + 5 + {y_C}} \right)
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_C} =  - 1\\
{y_C} = 12
\end{array} \right. \Rightarrow C\left( { - 1;12} \right)
\end{array}\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 38 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Yumie Chanh

  Tam giác ABC, I là trung điểm của BC, H là trung điểm của AI, M thuộc BC sao cho véc tơ MB + véc tơ 2MC = véc tơ 0

  a. Phân tích véc tơ HM theo véc tơ AB và AC

  b. Tìm m sao cho với véc PA = m véc tơ PC thì P,M,H thẳng hàng

  c. Tìm tập hợp Q tm  | véc tơ QA + QB + 2QC  | = 2.  | véc tơ QA + véc tơ QC 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Yumie Chanh

  Cho tam giác ABC có trọng tâm G, D là trung điểm BC 

  a. Phân tích vecơ CD theo hai vectơ AB, AC

  b. Xác định điểm M biết MA + MB + 2MC = 2MD 

  Theo dõi (1) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1