ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.53 trang 43 SBT Hình học 10

Giải bài 1.53 tr 43 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC. Tìm điểm M thỏa mãn điều kiện \(\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

\(\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow \overrightarrow B A =  - \overrightarrow {MC}  \Leftrightarrow \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CM} \)

Vậy M là đỉnh của hình bình hành ABCM.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.53 trang 43 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bánh Mì

  ***Cho tam giác ABC với J là trung điểm của AB, I là trung điểm JC. M,N là hai điểm thay đổi trên mặt phẳng sao cho \(\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\)
  Chứng minh M, N, I thẳng hàng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Hoàng Mai

  cho hbh ABCD tâm O. Biết AB = 5cm, BD= 7cm. Tính

  a) / CO- OB/

  b) / AB - BC/

  c) / OD - OC /

  d) / DA- DB- DC /

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1