ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 27 SGK Hình học 10

Bài tập 5 trang 27 SGK Hình học 10

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho:

\(\begin{array}{l}
a)\overrightarrow {OM}  = \overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \\
b)\overrightarrow {ON}  = \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC} \\
c)\overrightarrow {OP}  = \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OA} 
\end{array}\)

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, và AC của tam giác đều ABC.

a) Gọi M là trung điểm của cung nhỏ AB

Khi đó OM đi qua trung điểm I của AB và \(\overrightarrow {OM}  = 2\overrightarrow {OI} \)

Mặt khác \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = 2\overrightarrow {OI} \). Suy ra \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {OM} \)

b) Gọi N là trung điểm của cung nhỏ BC, tương tự phần a) ta có:

\(\overrightarrow {ON}  = \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}\)

c) Gọi P là trung điểm của cung nhỏ AC, tương tự phần a) ta có:

\(\overrightarrow {OP}  = \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OA} \)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Phương Khanh

  Cho tam giac ABC vs trọng tâm G.Gọi I la trung diem của doan AG va K la diem tren cạnh AB sao cho AK=1/5 AB

  a/ hay phan tich AI,AK,CI,CK theo vecto a= vecto CA,veto b =vecto CB

  b/ c/m 3 điểm C,I,K thang hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  minh thuận

  Cho tam giác ABC với A(2; 5), B(1; 1), C(3; 3). Tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình bình hành. Tìm tọa độ tâm hình bình hành đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  cho hình bình hành ABCD tâm O . 2 đ' M và N di động sao cho \(\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\) .cmr MN luôn đi qua 1 đ' cố định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  cho lục giác đều ABCDEF có tâm O . chứng minh rằng :

  a, \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}=\overrightarrow{O}\)

  b, \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{O}\)

  c, \(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AD}\)

  d, \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{ME}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MF}\) (M tùy ý )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1