ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.62 trang 44 SBT Hình học 10

Giải bài 1.62 tr 44 SBT Hình học 10

Cho \(\overrightarrow a  = \left( {2; - 2} \right)\) và \(\overrightarrow b  = \left( {1;4} \right)\)

a) Tính tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b ;\overrightarrow a  - \overrightarrow b ;2\overrightarrow a  + 3\overrightarrow b \)

b) Hãy phân tích vec tơ \(\overrightarrow c  = \left( {5;0} \right)\) theo hai vec tơ \(\overrightarrow a\) và \(\overrightarrow b\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có:

\(\begin{array}{l}
\vec a + \vec b = \left( {3;2} \right)\\
\vec a - \vec b = \left( {1; - 6} \right)\\
2\vec a + 3\vec b = \left( {7;8} \right)
\end{array}\)

b) Giả sử \(\overrightarrow c  = h\overrightarrow a  + k\overrightarrow b \). Khi đó:

\(\left\{ \begin{array}{l}
2h + k = 5\\
 - 2h + 4k = 0
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
h = 2\\
k = 1
\end{array} \right.\)

Vậy \(\overrightarrow c  = 2\overrightarrow a  + \overrightarrow b \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.62 trang 44 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ngoc Nga

  Cho ba điểm A,B,C cố định thẳng hàng theo thứ tự đó. Đường tròn tâm O di động luôn đi qua B, C. kẻ qua A các tiếp tuyến AE, AF đến đường tròn tâm O. Gọi E,F là hai tiếp điểm . Gọi I là trung điểm của BC và K là giao của FI với đường tròn tâm O. CMR: véc tơ EK và véc tơ AB cùng phương 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hong Van

  điều kiện để 2 tam giác có cùng trọng tâm 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1