ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.88 trang 48 SBT Hình học 10

Giải bài 1.88 tr 48 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy, cho \(\overrightarrow a  = \left( {1;2} \right),\overrightarrow b  = \left( {2;3} \right),\overrightarrow c  = \left( { - 6; - 10} \right)\). Hãy chọn khẳng định đúng.

A. \(\overrightarrow a+\overrightarrow b\) và \(\overrightarrow c\) cùng hướng.

B. \(\overrightarrow a+\overrightarrow b\) và \(\overrightarrow a-\overrightarrow b\) cùng phương.

C. \(\overrightarrow a-\overrightarrow b\) và \(\overrightarrow c\) cùng hướng.

D. \(\overrightarrow a+\overrightarrow b\) và \(\overrightarrow c\) ngược hướng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án: D

Tính tọa độ của \(\overrightarrow a+\overrightarrow b\) và \(\overrightarrow a-\overrightarrow b\). Ta thấy \(\overrightarrow c  =  - 2(\vec a + \vec b)\).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.88 trang 48 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Công Sơn Thiên

  Cho tứ diện ABCD, gọi P Q lần lượt là trung điểm AB và CD. Chứng minh vecto PQ=1/2(vectoBC+vectoAD)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Anh Thư

  vecto a cùng phương với vecto b khi và chỉ khi

  A. chúng cùng phương với 1 vecto khác

  B. vecto a =k.vectob

  C. vecto a và vecto b cùng phương

  D. các kết luận trên đều sai

  2. vecto a và vecto b cùng hướng khi và chỉ khi

  A. vecto a =k.vecto b với k lớn hơn hoặc bằng không

  B. chúng cùng hướng với 1 vecto khác

  C. vecto a =k.vecto b với k>0 

  D. các kết luận trên đều sai

  Theo dõi (1) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1