YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 11 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Giá trị \(\left| {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CA} } \right|\) bằng bao nhiêu ?

(A) 2a

(B) a

(C) \(a\sqrt 3 \)

(D) \(\frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Gọi I là trung điểm BC.

Ta có \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {AI} \)

\(\begin{array}{l}
 \Rightarrow \left| {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CA} } \right| = \left| {2\overrightarrow {AI} } \right|\\
 = 2.\frac{{a\sqrt 3 }}{2} = a\sqrt 3 .
\end{array}\)

Chọn (C).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 36 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON