ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.98 trang 50 SBT Hình học 10

Giải bài 1.98 tr 50 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm là gốc tọa độ, biết tọa độ hai đỉnh là A(-3; 5), B(0; 4). Tọa độ của đỉnh C là:

 A. (-5; 1)          B. (3; 7)

 C. (3; -9)          D. \(\left( {\sqrt 5 ;0} \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tổng các hoành độ và tung độ của ba đỉnh phải bằng 0.

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.98 trang 50 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1