ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.85 trang 47 SBT Hình học 10

Giải bài 1.85 tr 47 SBT Hình học 10

Cho hai điểm A, B. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB nếu:

A. \(\frac{2}{3}\overrightarrow {MA}  + \frac{1}{3}\overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \)

B. \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \)

C. \(\overrightarrow {AM}  = 0,72\overrightarrow {AB} \)

D. \( - 3\overrightarrow {MA}  + \frac{3}{4}\overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \)

Hãy chọn khẳng định sai.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì từ \( - 3\overrightarrow {MA}  + \frac{3}{4}\overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \) suy ra \(\overrightarrow {MA}  = \frac{1}{4}\overrightarrow {MB} \) mà hai vectơ \(\overrightarrow {MA} ,\frac{1}{4}\overrightarrow {MB} \) ngược hướng.

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.85 trang 47 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bùi Phương

  Cho tam giác ABC. Gọi M,N,P là các điểm được xác định bởi: MC=3MB,NA=2NB,AP=xACMC→=3MB→,NA→=−2NB→,AP→=xAC→. Khi đó M,N,P thẳng hàng khi x = bao nhiêu

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 •  
   
  Trí Dũng

  cho vt a không cùng phương với vt b

  a) vt u=vta + vt b không cùng phương với vt v = vt a- vt b

  b) tìm x sao cho vt u =vt a +(2x-1)vt b cùng phuong vs vt v=x vt a + vt b

  c) tìm x sao cho vt u =3vt a+ x vt b cùng phương với vt v = (1-x)vt a -2/3 vt b

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1