ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.70 trang 45 SBT Hình học 10

Giải bài 1.70 tr 45 SBT Hình học 10

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

a) Với điểm M tùy ý, hãy chứng minh:

\(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MD} \)

b) Chứng minh rằng \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} } \right| = \left| {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD} } \right|\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

a) \(\left. \begin{array}{l}
\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MC}  = 2\overrightarrow {MI} \\
\overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MD}  = 2\overrightarrow {MI} 
\end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MD} \)

b) Ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC}  \Leftrightarrow \left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} } \right| = \left| {\overrightarrow {AC} } \right| = AC\\
\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {DB}  \Rightarrow \left| {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD} } \right| = DB
\end{array}\)

Vì hai đường chéo của hình chữ nhật dài bằng nhau nên \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} } \right| = \left| {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD} } \right|\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.70 trang 45 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Phương Khanh

  Cho tam giac ABC vs trọng tâm G.Gọi I la trung diem của doan AG va K la diem tren cạnh AB sao cho AK=1/5 AB

  a/ hay phan tich AI,AK,CI,CK theo vecto a= vecto CA,veto b =vecto CB

  b/ c/m 3 điểm C,I,K thang hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  minh thuận

  Cho tam giác ABC với A(2; 5), B(1; 1), C(3; 3). Tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình bình hành. Tìm tọa độ tâm hình bình hành đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1