ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.63 trang 44 SBT Hình học 10

Giải bài 1.63 tr 44 SBT Hình học 10

Cho \(\overrightarrow a  = \left( {2;1} \right),\overrightarrow b  = \left( {3; - 4} \right),\overrightarrow c  = \left( { - 7;2} \right)\)

a) Tìm tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow u  = 3\overrightarrow a  + 2\overrightarrow b  - 4\overrightarrow c \)

b) Tìm tọa độ vec tơ x sao cho \(\overrightarrow x  = \overrightarrow b  - \overrightarrow c  - \overrightarrow a\)

c) Tìm các số k và h sao cho \(\overrightarrow c  = k\overrightarrow a  + h\overrightarrow b \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\overrightarrow u  = 3\overrightarrow a  + 2\overrightarrow b  - 4\overrightarrow c  = \left( {3.2 + 2.3 - 4.\left( { - 7} \right);3.1 + 2.\left( { - 4} \right) - 4.2} \right) = \left( {40; - 13} \right)\)

b) \(\overrightarrow x  = \overrightarrow b  - \overrightarrow c  - \overrightarrow a  = \left( {8; - 7} \right)\)

c) \(\overrightarrow c  = k\overrightarrow a  + h\overrightarrow b \)

\(\overrightarrow c  = k\overrightarrow a  + h\overrightarrow b  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
2k + 3h =  - 7\\
k - 4h = 2
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
k =  - 2\\
h =  - 1
\end{array} \right.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.63 trang 44 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thanh Thảo

  cho tam giác ABC có A(1 , 2) , B(-2 , 6) , C(9 , 8) . Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn : 3 nhân giá trị tuyệt đối của ( vector MA + vector MB ) = 2 nhân giá trị tuyệt đối của ( vector MA + vector MB + vector MC )   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Nhi

  cho tam giác ABC cố định M là trung điểm AB Nthuộc AC : NC=2NA . Tìm K sao cho 3 vécto AB + 2 véctơ AC -12 vécto AK =vescto 0

   

  Theo dõi (1) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1