ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 9 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Khi đó giá trị \(\left| {\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {BD} } \right|\) bằng bao nhiêu ?

(A) \(2a\sqrt 2 \)

(B) 2a

(C) a

(D) 0

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {BD} \\
 = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AD}  - \overrightarrow {AB}  = 2\overrightarrow {AD} \\
 \Rightarrow \left| {\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {BD} } \right| = \left| {2\overrightarrow {AD} } \right| = 2a.
\end{array}\)

 Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 36 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thuy linh

  Cho tam giác ABC ,M là trung điểm của AB. N thuộc AC, NC=2NA. Gọi K là trung điểm MN
  Phân tích BC→theo CM→;BN→

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Viết Khánh

  1.Cho tam giác ABC, M là điểm thỏa mãn 2↑MA + ↑MB= ↑0, G là trọng tâm tam giác ACM.

  a. Cmr 3↑GA + 2↑GB +4↑GC=↑0

  b. Gọi I là điểm thỏa mãn ↑IA=k↑IB. Hãy biểu diễn ↑GI theo các vector ↑GA, ↑GB . Tìm k để 3 điểm C, I, G thẳng hàng.

  Giúp mình nhanh với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1