YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 9 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Khi đó giá trị \(\left| {\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {BD} } \right|\) bằng bao nhiêu ?

(A) \(2a\sqrt 2 \)

(B) 2a

(C) a

(D) 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {BD} \\
 = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AD}  - \overrightarrow {AB}  = 2\overrightarrow {AD} \\
 \Rightarrow \left| {\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {BD} } \right| = \left| {2\overrightarrow {AD} } \right| = 2a.
\end{array}\)

 Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 36 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON