ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.90 trang 49 SBT Hình học 10

Giải bài 1.90 tr 49 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC có A(1; -3), B(2; 5), C(0; 7). Trọng tâm của tam giác ABC là điểm có tọa độ:

    A. (0; 5)          B. \(\left( {1;\sqrt 2 } \right)\)

    C. (3; 0)          D. (1; 3)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tổng ba hoành độ và ba tung độ của ba đỉnh đều khác không và tọa độ không thể là \({\sqrt 2 }\).

Đáp án D.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.90 trang 49 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1