YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 15 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 15 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Điều kiện nào dưới đây là cần và đủ để điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB?

(A) OA = OB                                                

(B) \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {OB} \)

(C) \(\overrightarrow {AO}  = \overrightarrow {BO} \)                                           

(D) \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \vec 0.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 37 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF