ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 10 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Cho ba điểm bất kì A, B, C. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

(A) \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CB}  - \overrightarrow {CA} \) 

(B) \(\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC} \)

(C) \(\overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {BA} \)  

​(D) \(\overrightarrow {CA}  - \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {AB} \)     

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 36 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thanh Truc

  Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Chứng minh:

  \(a.\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BN}+\overrightarrow{CP}=0\)

  \(b.\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{PC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Trần

  Mn tốt, giúp mình nhé! Gấp đấy

  cho hình thag abcd có 2 đáy là ab và cd thỏa: ab=2cd. Vẽ véctơ CI = véctơ DA

  a. Cm: I là trung điểm AB và véctơ DI = véctơ CD

  b. Cm: véctơ AI = véctơ IB = vecto DC.

  Cho mik thanks trc nhá!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1