YOMEDIA

Bài tập 10 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 10 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, các khẳng định sau đúng hay sai?

a, Hai vecto đối nhau thì chúng có hoành độ đối nhau.

b, Vecto a ≠ 0 cùng phương với vecto i nếu a có hoành độ bằng 0.

c, Vecto a có hoành độ bằng 0 thì cùng phương với vecta j

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

a) Đúng

Gọi \(\overrightarrow a  = \left( {{x_0};{y_0}} \right)\)

Suy ra vecto đối của là  \(\overrightarrow a\) là \(\overrightarrow b  =  - \overrightarrow a  = \left( { - {x_0}; - {y_0}} \right)\)

b) Sai

Ta có \(\overrightarrow i  = \left( {1;0} \right)\)

Suy ra \(\overrightarrow a  \ne \overrightarrow 0 \)  cùng phương với vecto \(\overrightarrow i \)  khi \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow i  = \left( {k;0} \right)\left( {k \in R;k \ne 0} \right)\)

c) Đúng

Ta có \(\overrightarrow j  = \left( {0;1} \right)\)

Suy ra vecto \(\overrightarrow a  \ne \overrightarrow 0 \) cùng phương với vecto \(\overrightarrow j \) khi \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow j  = \left( {0;k} \right)\left( {k \in R;k \ne 0} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 28 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA