ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 10 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, các khẳng định sau đúng hay sai?

a, Hai vecto đối nhau thì chúng có hoành độ đối nhau.

b, Vecto \(\overrightarrow a \) ≠ \(\overrightarrow 0 \) cùng phương với vecto \(\overrightarrow i \) nếu \(\overrightarrow a \) có hoành độ bằng 0.

c, Vecto \(\overrightarrow a \) có hoành độ bằng 0 thì cùng phương với vecto \(\overrightarrow j \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

a) Đúng

Gọi \(\overrightarrow a  = \left( {{x_0};{y_0}} \right)\)

Suy ra vecto đối của là  \(\overrightarrow a\) là \(\overrightarrow b  =  - \overrightarrow a  = \left( { - {x_0}; - {y_0}} \right)\)

b) Sai

Ta có \(\overrightarrow i  = \left( {1;0} \right)\)

Suy ra \(\overrightarrow a  \ne \overrightarrow 0 \)  cùng phương với vecto \(\overrightarrow i \)  khi \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow i  = \left( {k;0} \right)\left( {k \in R;k \ne 0} \right)\)

c) Đúng

Ta có \(\overrightarrow j  = \left( {0;1} \right)\)

Suy ra vecto \(\overrightarrow a  \ne \overrightarrow 0 \) cùng phương với vecto \(\overrightarrow j \) khi \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow j  = \left( {0;k} \right)\left( {k \in R;k \ne 0} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 28 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Trang
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 1 (SBT trang 48)

  Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Hãy thực hiện các phép toán sau :

  a) \(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{DO}\)

  b) \(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}\)

  c) \(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OD}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Cam Ngan
  Bài 1.71 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 48)

  Cho tam giác. Gọi I là trung điểm của BC, K là trung điểm của BI. Chứng minh rằng :

  a) \(\overrightarrow{AK}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AI}\)

  b) \(\overrightarrow{AK}=\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy
  Bài 1.65 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 47)

  Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua
  Bài 1.51 (SBT trang 45)

  Cho 4 điểm A, B, C, D. Tìm các vectơ :

  a) \(\overrightarrow{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{CA}\)

  b) \(\overrightarrow{v}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1