ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.93 trang 49 SBT Hình học 10

Giải bài 1.93 tr 49 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC, trung điểm của các cạnh BC, CA và AB có tọa độ lần lượt là M(1; -1), N(3; 2), P(0; -5). Tọa độ của điểm A là:

    A. (2; -2)          B. (5; 1)

    C. \(\left( {\sqrt 5 ;0} \right)\)          D. \(\left( {2;\sqrt 2 } \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Kiểm tra đẳng thức \(\overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CD} \) bằng tọa độ.

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.93 trang 49 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thiều Phương
  Chương 1 vecto

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
 •  
   
  Lê Hằng
  Ở hình ảnh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1