YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 14 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 14 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Cho ba điểm phân biệt \(A, B, C\). Nếu \(\overrightarrow {AB}  =  - 3\overrightarrow {AC} \) thì đẳng thức nào dưới đây đúng ?

(A) \(\overrightarrow {BC}  = 4\overrightarrow {AC} \);

(B) \(\overrightarrow {BC}  =  - 4\overrightarrow {AC} \);

(C) \(\overrightarrow {BC}  = 2\overrightarrow {AC} \);

(D) \(\overrightarrow {BC}  =  - 2\overrightarrow {AC} \);

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {AC} \)

\(=  - \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = 3\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {AC}  \)

\(= 4\overrightarrow {AC} .\)

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 37 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON