YOMEDIA

Bài tập 13 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 13 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

a) Điểm A nằm trên trục hoành thì có hoành độ bằng 0.

b) P là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi hoành độ của P bằng trung bình cộng các hoành độ của A và B.

c) Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì trung bình cộng các tọa độ tương ứng của A và C bằng trung bình cộng các tọa độ tương ứng của B và D.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

a) Sai

Vì điểm A nằm trên trục Ox nên có tọa độ (x; 0) với x ∈ R.

b) Sai

P là trung điểm của AB khi và chỉ khi hoành độ và tung độ của P bằng trung bình cộng các hoành độ và tung độ của A và B.

\(\left\{ \begin{array}{l}
{x_P} = \frac{{{x_A} + {x_B}}}{2}\\
{y_P} = \frac{{{y_A} + {y_B}}}{2}
\end{array} \right.\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 28 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Lê Tín

  cho tam giác ABC gọi I là tâm đg tròn nội tiếp tam giác. AB=c, BC=a,AC=b

  CMR a, \(a.\overrightarrow{IA}+b.\overrightarrow{IB}+c.\overrightarrow{IC}\)\(=\overrightarrow{0}\)

  b, \(sinA.\overrightarrow{IA}+sinB.\overrightarrow{IB}+sinC.\overrightarrow{IC}\)\(=\overrightarrow{0}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Cho △ABC có 3 trung tuyến là AI, BJ, CK

  a) chứng minh AI + BJ+ CK =0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA