ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 13 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

a) Điểm A nằm trên trục hoành thì có hoành độ bằng 0.

b) P là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi hoành độ của P bằng trung bình cộng các hoành độ của A và B.

c) Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì trung bình cộng các tọa độ tương ứng của A và C bằng trung bình cộng các tọa độ tương ứng của B và D.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

 
 

a) Sai

Vì điểm A nằm trên trục Ox nên có tọa độ (x; 0) với x ∈ R.

b) Sai

P là trung điểm của AB khi và chỉ khi hoành độ và tung độ của P bằng trung bình cộng các hoành độ và tung độ của A và B.

\(\left\{ \begin{array}{l}
{x_P} = \frac{{{x_A} + {x_B}}}{2}\\
{y_P} = \frac{{{y_A} + {y_B}}}{2}
\end{array} \right.\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 28 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thuy linh

  Cho tam giác ABC ,M là trung điểm của AB. N thuộc AC, NC=2NA. Gọi K là trung điểm MN
  Phân tích BC→theo CM→;BN→

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Viết Khánh

  1.Cho tam giác ABC, M là điểm thỏa mãn 2↑MA + ↑MB= ↑0, G là trọng tâm tam giác ACM.

  a. Cmr 3↑GA + 2↑GB +4↑GC=↑0

  b. Gọi I là điểm thỏa mãn ↑IA=k↑IB. Hãy biểu diễn ↑GI theo các vector ↑GA, ↑GB . Tìm k để 3 điểm C, I, G thẳng hàng.

  Giúp mình nhanh với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Chứng minh:

  \(a.\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BN}+\overrightarrow{CP}=0\)

  \(b.\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{PC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Mn tốt, giúp mình nhé! Gấp đấy

  cho hình thag abcd có 2 đáy là ab và cd thỏa: ab=2cd. Vẽ véctơ CI = véctơ DA

  a. Cm: I là trung điểm AB và véctơ DI = véctơ CD

  b. Cm: véctơ AI = véctơ IB = vecto DC.

  Cho mik thanks trc nhá!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1