ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.75 trang 46 SBT Hình học 10

Giải bài 1.75 tr 46 SBT Hình học 10

Số các vectơ có điểm đầu là một trong 5 điểm phân biệt cho trước và có điểm cuối là một trong bốn điểm phân biệt cho trước là:

    A. 20          B. 10

    C. 9            D. 14

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì với mỗi điểm trong 5 điểm đầu ta có 4 vectơ.

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.75 trang 46 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu hằng

  Cho tam giác ABC có: M(-1;4); N(2;0); P(6;1) là trung điểm của AB, BC, CA

  Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C của tam giác

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  minh dương
  Đề kiểm tra số 3 - Câu 3 (SBT trang 50)

  Cho tam giác ABC cố định

  a) Xác định điểm I sao cho : \(\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB}-2\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{0}\)

  b) Lấy điểm M di động. Vẽ điểm N sao cho  : \(\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}\)

       Chứng minh rằng MN luôn đi qua một điểm cố định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1