YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 36 SGK Hình học10 NC

Bài tập 8 trang 36 SGK Hình học10 NC

Cho hình thang \(ABCD\) với hai cạnh đáy là \(AB = 3a\) và \(CD = 6a\). Khi đó \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD} } \right|\) bằng bao nhiêu ?

(A) \(9a\)

(B) \(3a\)

(C) \(-3a\)

(D) \(0\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Gọi \(E\) là trung điểm \(CD\). Ta có:

\(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD} } \right| = \left| {\overrightarrow {DE}  + \overrightarrow {CD} } \right|\)

\( = \left| {\overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DE} } \right|\)

\(= \left| {\overrightarrow {CE} } \right| = CE = 3a.\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 36 SGK Hình học10 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON