ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 36 SGK Hình học10 NC

Bài tập 8 trang 36 SGK Hình học10 NC

Cho hình thang ABCD với hai cạnh đáy là AB = 3a và CD = 6a. Khi đó \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD} } \right|\) bằng bao nhiêu ?

(A) 9a

(B) 3a

(C) −3a

(D) 0

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 

Gọi E là trung điểm CD. Ta có:

\(\begin{array}{l}
\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD} } \right| = \left| {\overrightarrow {DE}  + \overrightarrow {CD} } \right|\\
 = \left| {\overrightarrow {CE} } \right| = CE = 3a
\end{array}\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 36 SGK Hình học10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hoàng duy

  Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Chứng minh: \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{0}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Trang

  cho 2 điểm phân biệt A và B .Tìm tập hợp các điểm M thõa mãn \(|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}|=|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1