ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.97 trang 50 SBT Hình học 10

Giải bài 1.97 tr 50 SBT Hình học 10

Trong hệ trục Oxy, \(\overrightarrow i \) và \(\overrightarrow j \) là hai vectơ đơn vị của hệ trục tọa độ \(\left( {O;\overrightarrow i ;\overrightarrow j } \right)\) . Tọa độ của vectơ \(2\overrightarrow i  + \overrightarrow j \) là:

    A. (1; -2)          B. (-3; 4)

    C. (2; 1)           D. \(\left( {0;\sqrt 3 } \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nhận xét rằng tọa độ của \(2\overrightarrow i  + \overrightarrow j \) không thể là số âm và số vô tỉ.

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.97 trang 50 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1