ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.84 trang 48 SBT Hình học 10

Giải bài 1.84 tr 47 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC, I là trung điểm của BC, M là một điểm tùy ý. Điểm G là trong tâm tam giác ABC nếu:

A. \(GA = 2GI\)

B. \(\overrightarrow {AG}  + \overrightarrow {BG}  + \overrightarrow {CG}  = \overrightarrow 0 \)

C. \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow {3MG} \)

D. \(\overrightarrow {MA}  + 2\overrightarrow {MI}  = \overrightarrow {3MG} \)

Hãy chọn khẳng định sai

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì G có thể không thuộc AI.

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.84 trang 48 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1