YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 34 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 2 trang 34 SGK Hình học 10 NC

Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Tìm điều kiện cần và đủ để vec tơ \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \) có giá là đường phân giác của góc AOB.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi C là điểm sao cho AOBC là hình bình hành.

Ta có \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {OC} \)

OC là phân giác của góc AOB khi và chỉ khi AOBC là hình thoi.

⇔ OA = OB.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 34 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON