ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 34 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 2 trang 34 SGK Hình học 10 NC

Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Tìm điều kiện cần và đủ để vec tơ \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \) có giá là đường phân giác của góc AOB.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi C là điểm sao cho AOBC là hình bình hành.

Ta có \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {OC} \)

OC là phân giác của góc AOB khi và chỉ khi AOBC là hình thoi.

⇔ OA = OB.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 34 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Yumie Chanh

  Cho a + b >= 2 . CMR : a^3 + b^3 <= a^4 + b^4

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
 •  
   
  たかはし みなみ
  1. Cho a(3,-7) b(4,-9) c(-3,7)
  2. x= -3a+4b-9c
  3. Phân tích c theo a và b
  4. Và tính trên máy casio sao để ra được kết quả ạ
  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1