ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.55 trang 43 SBT Hình học 10

Giải bài 1.55 tr 43 SBT Hình học 10

Cho hai điểm A và B. Điểm M thỏa mãn điều kiện \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right| = \left| {\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB} } \right|\). Chứng minh rằng \(OM = \frac{1}{2}AB\), trong đó O là trung điểm của AB.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = 2\overrightarrow {MO}  \Rightarrow \left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right| = 2MO\\
\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow {BA}  \Rightarrow \left| {\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB} } \right| = BA
\end{array}\)

Vậy 2MO = AB hay \(OM = \frac{1}{2}AB\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.55 trang 43 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Trung Phuong

  Cho tam giác ABC, G là trọng tâm, I là trung điểm BC, CMR:

  a) \(\overrightarrow{AI}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}\)

  b) \(\overrightarrow{AG}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hồng trang

  Cho hình bình hành ABCD tâm O, M là điểm bất kỳ. CMR:

  a) \(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}\)

  b) \(\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{AB}\)

  c) \(\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB}\)

  d) \(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{0}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1