ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.86 trang 48 SBT Hình học 10

Giải bài 1.86 tr 48 SBT Hình học 10

Cho ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Điểm D là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCD khi và chỉ khi:

A. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {AD} \)

B. \(\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BD} \)

C. \(\overrightarrow {DB}  - \overrightarrow {DC}  = \overrightarrow {CB} \)

D. \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OD}  = \overrightarrow 0 \) (O là trung điểm BC)

Hãy chọn khẳng định sai.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì với mọi D đều có \(\overrightarrow {DB}  - \overrightarrow {DC}  = \overrightarrow {CB} \)

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.86 trang 48 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hải Ly

  Cho tam giác ABC

  a) tìm K thoả mãn: vecto KA+ vecto 2KB = vecto CB

  b) tìm M thoả mãn: vecto 2AM + vecto MC - vecto MB = vecto CA

  c) tìm U:vecto 3UA +UB +UC = vecto 0

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Lê Linh

  Cho (C): x^2 +(y+1/4)^2=2 và (C1) :(x+1)^2+(y+3)^2=9,(C2) (x+2)^2+(y-3)^2=5. Tìm M thuộc (C) sao cho từ M kr được 2 đường thẳng đến (C1) (C2) . mỗi đường cắt đường tròn theo 2 dây cing AB,CD sao cho vecto( MA,MB)= vecto(MC.MD)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1