ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.59 trang 44 SBT Hình học 10

Giải bài 1.59 tr 44 SBT Hình học 10

Cho các điểm A, B, C trên trục \(\left( {O;\overrightarrow e } \right)\) có tọa độ lần lượt là 5;−3;−4. Tính độ dài đại số của \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BC} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
\overline {AB}  =  - 3 - 5 =  - 8;\overline {BA}  = 5 - \left( { - 3} \right) = 8,\\
\overline {AC}  =  - 4 - 5 =  - 9,\overline {BC}  =  - 4 - \left( { - 3} \right) =  - 1
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.59 trang 44 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Thuy
  Bài 1.65 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 47)

  Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  sap sua
  Bài 1.51 (SBT trang 45)

  Cho 4 điểm A, B, C, D. Tìm các vectơ :

  a) \(\overrightarrow{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{CA}\)

  b) \(\overrightarrow{v}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1