ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.74 trang 46 SBT Hình học 10

Giải bài 1.74 tr 46 SBT Hình học 10

Số các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là 2 trong 6 điểm phân biệt cho trước là:

    A. 12          B. 21

    C. 27          D. 30

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Với mỗi cặp hai điểm ta có 2 vectơ. Với 6 điểm phân biệt có 15 cặp điểm khác nhau.

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.74 trang 46 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho tam giác ABC và I thỏa mãn \(\overrightarrow{IA}\) = 3. \(\overrightarrow{IB}\) . Đẳng thức nào sau đây đúng ?

  A. \(\overrightarrow{CI}\) = \(\overrightarrow{CA}\) - 3. \(\overrightarrow{CB}\)

  B. \(\overrightarrow{CI}\) = \(\dfrac{1}{2}\) ( 3. \(\overrightarrow{CB}\) - \(\overrightarrow{CA}\) )

  C. \(\overrightarrow{CI}\) = \(\dfrac{1}{2}\) ( \(\overrightarrow{CA}\) - 3. \(\overrightarrow{CB}\) )

  D. \(\overrightarrow{CI}\) = 3. \(\overrightarrow{CB}\) - \(\overrightarrow{CA}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Van Tho

  cho A(1;2) , B(-2;6). Điểm M nằm trên Oy sao cho ba điểm A,B,C thẳng hàng thì tọa độ điểm M là?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1