RANDOM
VIDEO

Bài tập 20 trang 38 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 20 trang 38 SGK Hình học 10 NC

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm M(8;−1), N(3;2). Nếu P là điểm đối xứng với điểm M qua điểm N thì tọa độ của P là cặp số nào ?

(A) (−2;5)

(B) \(\left( {\frac{{11}}{2};\frac{1}{2}} \right)\)

(C) (13;−3)

(D) (11;−1)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

N là trung điểm của MP nên

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{x_N} = \frac{{{x_M} + {x_P}}}{2}\\
{y_N} = \frac{{{y_M} + {y_P}}}{2}
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
3 = \frac{{8 + {x_P}}}{2}\\
2 = \frac{{ - 1 + {y_P}}}{2}
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_P} =  - 2\\
{y_P} = 5
\end{array} \right. \Rightarrow P( - 2;5)
\end{array}\)

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 38 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Vũ Mai Chi

  Cho tam giác ABC, N là trung điêm của AB. M là điểm thỏa mãn đăng thức: MN=1/2 AB + AC. Đăngt hức nào sau đây đúng: 

  A. M đối xứng C qua A

  B. C đối xứng A qua M

  C. A đối xứng M qua C

  D. M là điểm tùy ý.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Thanh Duyên Nguyễn

  cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Hai điểm I , K thỏa mãn \underset{IA}{\rightarrow} +\underset{IB}{\rightarrow}=\underset{0}{\rightarrow},\underset{CB}{\rightarrow} +\underset{2AB}{\rightarrow} +\underset{3BK}{\rightarrow}=\underset{0}{\rightarrow}. Tim so m sao cho \underset{BI}{\rightarrow}=m\underset{BK}{\rightarrow}

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)