ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.71 trang 46 SBT Hình học 10

Giải bài 1.71 tr 46 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC, K là trung điểm của BI.

Chứng minh rằng:

a) \(\overrightarrow {AK}  = \frac{1}{2}\overrightarrow {AB}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {AI} \)

b) \(\overrightarrow {AK}  = \frac{3}{4}\overrightarrow {AB}  + \frac{1}{4}\overrightarrow {AC} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

a) Vì K là trung điểm của BI nên\(\overrightarrow {AK}  = \frac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AI} } \right) = \frac{1}{2}\overrightarrow {AB}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {AI} \) (1)

b) Vì I là trung điểm của BC nên \(\overrightarrow {AI}  = \frac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right)\) (2)

Thay (2) vào (1) ta được:

\(\overrightarrow {AK}  = \frac{3}{4}\overrightarrow {AB}  + \frac{1}{4}\overrightarrow {AC} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.71 trang 46 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bánh Mì

  cho hình bình hành ABCD tâm O . 2 đ' M và N di động sao cho \(\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\) .cmr MN luôn đi qua 1 đ' cố định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tram Anh

  cho lục giác đều ABCDEF có tâm O . chứng minh rằng :

  a, \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}=\overrightarrow{O}\)

  b, \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{O}\)

  c, \(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AD}\)

  d, \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{ME}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MF}\) (M tùy ý )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1