ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 13 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 13 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, với \(AB = 2a,AC = 6a\). Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

(A) \(\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AB} \)                                   

(B) \(\overrightarrow {BC}  =  - 2\overrightarrow {AB} \)

(C) \(\overrightarrow {BC}  = 4\overrightarrow {AB} \)                                               

(D) \(\overrightarrow {BC}  =  - 2\overrightarrow {BA} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có \(\overrightarrow {BC}  = 2\overrightarrow {AB}  =  - 2\overrightarrow {BA} \)

Chọn (D).

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 37 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1