ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 34 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 3 trang 34 SGK Hình học 10 NC

Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng với điểm M bất kì, ta có

\(\overrightarrow {MO}  = \frac{1}{4}\left( {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  + \overrightarrow {MD} } \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Do ABCD là hình bình hành nên O là trung điểm của AC, BD.

Suy ra 

\(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 ,\,\overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OD}  = \overrightarrow 0 \)

Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  + \overrightarrow {MD} \\
 = \overrightarrow {MO}  + \overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {MO}  + \overrightarrow {OB} \\
 + \overrightarrow {MO}  + \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {MO}  + \overrightarrow {OD} 
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 = 4\overrightarrow {MO}  + \left( {\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OC} } \right) + \left( {\overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OD} } \right)\\
 = 4\overrightarrow {MO}  + \vec 0 + \vec 0 = 4\overrightarrow {MO} 
\end{array}\\
{ \Rightarrow \overrightarrow {MO}  = \frac{1}{4}\left( {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  + \overrightarrow {MD} } \right)}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 34 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Điểm M1 đối xứng với điểm M(3,5) qua điểm I(-4,1) có tọa độ là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hà trang

  cho một tam giác ABC có trung tuyến AM . Lấy K thuộc AC sao cho AK = 1/3 AC. I là trung điểm AM .

  a, phân tích 2 vectơ BK và BI theo 2 vectơ \(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{BA},\overrightarrow{b}=\overrightarrow{BC}\)

  b, chưngs minh B,I,K thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1