RANDOM
VIDEO

Bài tập 17 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 17 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC, và I là trung điểm của AM. Đẳng thức nào sau đây là đúng ?

(A) \(\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \vec 0\)

(B) \( - \overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \vec 0\)

(C) \(\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  - \overrightarrow {IC}  = \vec 0\)     

(D) \(2\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \vec 0\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = 2\overrightarrow {IM} \\
 \Rightarrow 2\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = 2\overrightarrow {IA}  + 2\overrightarrow {IM}  = \vec 0.
\end{array}\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 37 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Isadora Chan

  Cho 3 điểm A(-1;2),B(1;1),C(2;-1)

  Tìm điểm F trên Oy sao cho tam giác AFC cân tại F

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Đinh Trọng Tấn

  Cho hình bình hành ABCD gọi G là trọng tâm tam giác ABC chứng minh rằng

  GA+GC+GD=BD

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)