ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.79 trang 47 SBT Hình học 10

Giải bài 1.79 tr 47 SBT Hình học 10

Vectơ tổng \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {RN}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {QR} \) bằng:

A. \(\overrightarrow {MR} \)

B. \(\overrightarrow {MN} \)

C. \(\overrightarrow {PR} \)

D. \(\overrightarrow {MP} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án: Sử dụng tính chất giao hoán và quy tắc cộng vectơ.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.79 trang 47 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1