ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.96 trang 49 SBT Hình học 10

Giải bài 1.96 tr 49 SBT Hình học 10

Cho bốn điểm A(0; 1), B(-1; -2), C(1; 5), D(-1; -1)

Khẳng định nào đúng?

    A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

    B. Hai đường thẳng AB và CD song song.

    C. Ba điểm A, B, D thẳng hàng.

    D. Hai đường thẳng AD và BC song song.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì \(\overrightarrow {AB}  = \left( { - 1; - 3} \right),\overrightarrow {BC}  = \left( {2;7} \right),\overrightarrow {AD}  = \left( { - 1; - 2} \right),\overrightarrow {CD}  = \left( { - 2; - 6} \right)\)

Đáp án : B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.96 trang 49 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1