ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.72 trang 46 SBT Hình học 10

Giải bài 1.72 tr 46 SBT Hình học 10

Chọn khẳng định đúng:

    A. Hai vectơ có giá trị vuông góc thì cùng phương.

    B. Hai vectơ cùng phương thì giá của chúng song song.

    C. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.

    D. Hai vectơ ngược hướng với vectơ thứ ba thì ngược hướng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì hai vectơ cùng phương thì hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng.

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.72 trang 46 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hai trieu

  Cho tam giác ABC có G là trọng tâm và 2 điểm M,N sao cho : \(\overrightarrow{MN}=4\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\)

  Chứng minh: MN luôn đi qua điểm cố định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Thị Trang

  Phát biểu nào là sai ?

  A. Nếu \(\overrightarrow{AB}\) = \(\overrightarrow{AC}\) thì \(\left|\overrightarrow{AB}\right|\) = \(\left|\overrightarrow{AC}\right|\)

  B. \(\overrightarrow{AB}\) = \(\overrightarrow{CD}\) thì A,B,C,D thẳng hàng

  C. Nếu 3. \(\overrightarrow{AB}\) + 7 . \(\overrightarrow{AC}\) = \(\overrightarrow{0}\) thì A,B,C thẳng hàng

  D. \(\overrightarrow{AB}\) - \(\overrightarrow{CD}\) = \(\overrightarrow{DC}\) - \(\overrightarrow{BA}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1