ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.69 trang 45 SBT Hình học 10

Giải bài 1.69 tr 45 SBT Hình học 10

Xét xem ba điểm sau có thẳng hàng không?

a) A(2; - 3), B(5;1) và C(8; 5);

b) M(1;2), N(3; 6) và P(4;5).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có \(\overrightarrow {AB}  = \left( {3;4} \right),\overrightarrow {AC}  = \left( {6;8} \right) \Rightarrow \overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {AB} \)

Suy ra A, B, C thẳng hàng.

b) \(\overrightarrow {MN}  = \left( {2;4} \right);\overrightarrow {MP}  = \left( {3;3} \right)\)

mà \(\frac{2}{3} \ne \frac{4}{3}\) nên M, N, P không thẳng hàng.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.69 trang 45 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hà trang

  Cho \(\overrightarrow{a}\) , \(\overrightarrow{b}\) không cùng phương , \(\overrightarrow{x}\) = -2 . \(\overrightarrow{a}\) + \(\overrightarrow{b}\) . Vec-tơ cùng hướng với \(\overrightarrow{x}\)

  A. 2. \(\overrightarrow{a}\) - \(\overrightarrow{b}\)

  B. - \(\overrightarrow{a}\) + \(\dfrac{1}{2}\) . \(\overrightarrow{b}\)

  C. 4. \(\overrightarrow{a}\) + 2. \(\overrightarrow{b}\)

  D. - \(\overrightarrow{a}\) + \(\overrightarrow{b}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoa Hong

  cho tam giác ABC , bên ngoài vẽ các hbh ABIF,BCPQ,CARS. Chứng minh : \(\overrightarrow{RF}+\overrightarrow{IQ}+\overrightarrow{PS}=\overrightarrow{0}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1