ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.51 trang 43 SBT Hình học 10

Giải bài 1.51 tr 43 SBT Hình học 10

Cho bốn điểm A,B,C,DA,B,C,D. Tìm các vec tơ:

a) \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {BD}  + \overrightarrow {CA} \)

b) \(\overrightarrow v  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {DA} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {BD}  + \overrightarrow {CA} \)

\( = \left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BD} } \right) + \left( {\overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {CA} } \right) = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {DA}  = \overrightarrow {AA}  = \overrightarrow 0 \)

b) \(\overrightarrow v  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {DA} \)

\( = \left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BD} } \right) + \left( {\overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {CA} } \right) = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {DA}  = \overrightarrow {AA}  = \overrightarrow 0 \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.51 trang 43 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Lê Tín

  cho tam giác ABC gọi I là tâm đg tròn nội tiếp tam giác. AB=c, BC=a,AC=b

  CMR a, \(a.\overrightarrow{IA}+b.\overrightarrow{IB}+c.\overrightarrow{IC}\)\(=\overrightarrow{0}\)

  b, \(sinA.\overrightarrow{IA}+sinB.\overrightarrow{IB}+sinC.\overrightarrow{IC}\)\(=\overrightarrow{0}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tram Anh

  Cho △ABC có 3 trung tuyến là AI, BJ, CK

  a) chứng minh AI + BJ+ CK =0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1