ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.92 trang 49 SBT Hình học 10

Giải bài 1.92 tr 49 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy, cho \(\overrightarrow a  = \left( {2; - 4} \right),\overrightarrow b  = \left( { - 5;3} \right)\). Tọa độ của vectơ \(\overrightarrow u  = 2\overrightarrow a  - \overrightarrow b \) là:

A. \(\overrightarrow u  = \left( {7; - 7} \right)\)

B. \(\overrightarrow u  = \left( {9; - 11} \right)\)

C. \(\overrightarrow u  = \left( {9; 5} \right)\)

D. \(\overrightarrow u  = \left( {- 1; 5} \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sử dụng công thức tọa độ của phép nhân vectơ với một số và phép trừ vectơ.

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.92 trang 49 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1