YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 19 trang 38 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 19 trang 38 SGK Hình học 10 NC

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho hai điểm \(A(0\,;\,5),\,B(2\,;\, - 7)\). Khi đó tọa độ trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) là cặp số nào ?

(A) \((2\,;\, - 2)\)

(B) \(( - 2\,;\,12)\);

(C) \(( - 1\,;\,6)\)

(D) \((1\,;\, - 1)\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trung điểm của \(AB\) có tọa độ là:

\(\left( {{{0 + 2} \over 2}\,;\,{{5 - 7} \over 2}} \right) = \left( {1\,;\, - 1} \right)\).

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 38 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF