ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1.48 trang 43 SBT Hình học 10

Giải bài 1.48 tr 43 SBT Hình học 10

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Dựa vào các điểm A, B, C, D, O, M, N đã cho, hãy:

a) Kể tên hai vec tơ cùng phương với \(\overrightarrow {AB} \), hai vec tơ cùng hướng với \(\overrightarrow {AB} \), hai vec tơ ngược hướng với \(\overrightarrow {AB} \) (các vec tơ kể ra này đều khác \(\overrightarrow 0 \))

b) Chỉ ra một vec tơ bằng vec tơ \(\overrightarrow {MO} \), một vec tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {OB} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Hai vec tơ cùng phương với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {MO}, \overrightarrow {CD}  \)

Hai vec tơ cùng hướng với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {ON}, \overrightarrow {DC}\);

Hai vec tơ ngược hướng với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {OM}, \overrightarrow {NO} \);

b) Vec tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {MO} \) là \(\overrightarrow {ON} \);

Vec tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {OB} \) là \(\overrightarrow {DO} \).

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.48 trang 43 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 1627632628.png
      [banner_link] => https://smartpro.vn/vong-quay-may-man.html
      [banner_startdate] => 2021-08-02 06:08:00
      [banner_enddate] => 2021-08-18 06:42:00
      [banner_type] => 2
    )

)