ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.80 trang 47 SBT Hình học 10

Giải bài 1.80 tr 47 SBT Hình học 10

Cho tam giác đều ABC. Hãy chọn đẳng thức đúng.

A. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} \)

B. \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\)

C. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {CA} \)

D. \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {CB} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì AB = AC.

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.80 trang 47 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thư Võ

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  phạm ánh
  Giúp hộ câu 33 và36

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1