ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.83 trang 47 SBT Hình học 10

Giải bài 1.83 tr 47 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC, E là điểm trên cạnh BC sao cho \(BE = \frac{{BC}}{4}\). Hãy chọn đẳng thức đúng.

A. \(\overrightarrow {AE}  = 3\overrightarrow {AB}  + 4\overrightarrow {AC} \)

B. \(\overrightarrow {AE}  = \frac{3}{4}\overrightarrow {AB}  + \frac{1}{4}\overrightarrow {AC} \)

C. \(\overrightarrow {AE}  = \frac{1}{3}\overrightarrow {AB}  - \frac{1}{5}\overrightarrow {AC} \)

D. \(\overrightarrow {AE}  = \frac{1}{4}\overrightarrow {AB}  + \frac{1}{4}\overrightarrow {AC} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Khi phân tích \(\overrightarrow {AE}  = h\overrightarrow {AB}  + k\overrightarrow {AC} \) thì hai số h, k không thể lớn hơn 1, không có số âm và không thể bằng nhau.

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.83 trang 47 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1