ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.50 trang 43 SBT Hình học 10

Giải bài 1.50 tr 43 SBT Hình học 10

Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF với A, D, F không thẳng hàng. Dựng các vec tơ \(\overrightarrow {EH} \) và \(\overrightarrow {FG} \) bằng vec tơ \(\overrightarrow {AD} \). Chứng minh tứ giác CDGH là hình bình hành.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Ta có: \(\overrightarrow {EH}  = \overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {FG}  = \overrightarrow {AD}  \Rightarrow \overrightarrow {EH}  = \overrightarrow {FG} \)

⇒ Tứ giác FEHG là hình bình hành

\( \Rightarrow \overrightarrow {GH}  = \overrightarrow {FE} \) (1)

Ta có: \(\overrightarrow {DC}  = \overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {FE} \) (2)

Từ (1) và (2) ta có \(\overrightarrow {GH}  = \overrightarrow {DC} \)

Vậy tứ giác GHCD là hình bình hành.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.50 trang 43 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Văn Duyệt

  Cho tam giác ABC hãy xác định điểm S sao cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tran Chau

  Cho tứ giác ABCD gọi M , N lần lượt là trung điểm của AD,BC ; gọi I và J lần lượt là trung điểm của AC , BD .CMR :

  a) \(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}=2\overrightarrow{MN}\) b) \(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=2.\overrightarrow{IJ}\) c) \(\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{AB}\) d) \(\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}=\overrightarrow{IJ}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1