ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.89 trang 49 SBT Hình học 10

Giải bài 1.89 tr 49 SBT Hình học 10

Cho ba điểm A(0; 3), B(1; 5), C(-3; -3). Chọn khẳng định đúng.

A. A, B, C không thẳng hàng.

B. A, B, C thẳng hàng.

C. Điểm B ở giữa A và C.

D. \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\overrightarrow {AB}  = \left( {1;2} \right),\overrightarrow {AC}  = \left( { - 3; - 6} \right)\)

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.89 trang 49 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1